Mendelova univerzita v Brně

Topný výkon: 430 kW
Chladící výkon: 400 kW
Vrty: 6 000 m
Uvedení do provozu: 2012

Největší instalace tepelných čerpadel systému země-voda na jižní Moravě a jedna z největších instalací v ČR. Celý Biotechnologický pavilon M je vytápěn a chlazen pomocí 10 ks tepelných čerpadel IVT Greenline HE D43 a systému 6 km vrtů. 60 vrtů o hloubce 100 m je umístěno v prostoru kolem stavby. Vrty jsou sdruženy do 6 ks zemních šachet. Všechny šachty jsou sdruženy do jedné velké šachty a odtud jsou svedeny předizolovaným potrubím do technické místnosti.

http://www.af.mendelu.cz/cz/fotogalerie/fotografie_z_arealu_univerzity

Hlavní partner IVT

Kontakt

ICE ENERGY, s.r.o. Popelákova 25
628 00 Brno
Česká republika
ICE ENERGY, s.r.o. Telefon: +420 776 566 668
Mobil: +420 776 566 668
E-mail:
ICE ENERGY, s.r.o. IČ: 28289081, DIČ: CZ28289081
Spisová značka C 58894 vedená
u Krajského soudu v Brně