AZ TOWER

Topný výkon: 172 kW
Chladící výkon: 160 kW
Vrty: 800 m
Uvedení do provozu: 2012

Nejvyšší budova v CŘ. Součástí vytápěcího systému jsou i naše tepelná čerpadla IVT Greenline HE D43 o celkovém instalovaném výkonu 172. Tepelná čerpadla odebírají teplo z energetických pilotů. V celkovém počtu 90 pilot je nainstalováno cca 12 km potrubí. Tyto energetické piloty souží jako akumulátor energie. V letním období jsou piloty nabíjeny odpadním teplem vzniklým při chlazení. Toto teplo se ukládá do pilot a do okolní zeminy a je využito v zimním období, kdy je potřeba vytápět. Tepelné čerpadla vytápí celou spodní část objektu a ohřívají teplou vodu pro kanceláře, fitness a ostatní komerční prostory. Toto zapojení je svým způsobem ojedinělé a naprosto unikátní v ČR. Celý systém topení a chlazení je řízen počítačem s dálkovým přístupem a možností ovládání přes webový prohlížeč.

http://www.aztower.cz/technologie/

Hlavní partner IVT

Kontakt

ICE ENERGY, s.r.o. Popelákova 25
628 00 Brno
Česká republika
ICE ENERGY, s.r.o. Telefon: +420 776 566 668
Mobil: +420 776 566 668
E-mail:
ICE ENERGY, s.r.o. IČ: 28289081, DIČ: CZ28289081
Spisová značka C 58894 vedená
u Krajského soudu v Brně